Studia I stopnia | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Studia I stopnia

Celem kształcenia na matematycznych studiach I stopnia jest gruntowne przygotowanie studentów w zakresie podstaw matematyki wyższej.

Na I stopniu Matematyki Na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej studenci mają do wyboru trzy specjalności:

 • Matematyka Stosowana, na której studenci otrzymują gruntowne wykształcenie matematyczne z naciskiem na sprawne posługiwanie się aparatem matematycznym oraz na umiejętności rachunkowe pozwalające na rozwiązywanie konkretnych zagadnień technicznych. Istotnym, elementem programu studiów są metody komputerowe, zarówno w zakresie standardowego programowania, jak i komputerowo wspomaganego modelowania matematycznego. Szczególną uwagę przywiązuje się do matematycznego modelowania zagadnień technologicznych oraz wizualizacji geometrycznych obiektów matematycznych z naciskiem na zastosowanie metod aproksymacyjnych, niezbędnych do implementacji komputerowych. Dzięki współpracy z inżynierami, studenci przygotowywani są rozwiązywania problemów technicznych, co możliwe jest praktycznie tylko na uczelniach technicznych zapewniających bezpośredni kontakt z kadrą inżynieryjno-naukową.
   
 • Matematyka Finansowa (specjalność dostępna także na II stopniu studiów)- umożliwia studentom zaznajomienie się z podstawowymi narzędziami informatycznymi, które stosowane są w przedsiębiorstwach finansowych, pozwala na wykonanie analiz zagrożeń inwestycji oraz uczy zarządzania ryzykiem. Na poszczególnych kursach słuchacze zapoznają się z miarami ryzyka, przy pomocy programu SAS zaznajamianą się ze współczesną metodą myślenia, jaką jest wnioskowanie statystyczne, a za pomocą programu MATHLAB wdrażają się w klasyczne podejście Markowitza do modelowania portfeli optymalnych.
   
 • Analityk Danych (dostępna także na II stopniu studiów), na której student zdobywa teoretyczne podstawy z zakresu nauk matematycznych i informatyki oraz nauk ekonomiczno- prawnych, które niezbędne są do opisu zjawisk związanych z przetwarzaniem i analizą danych. Słuchacz uczy się w praktyczny sposób identyfikować i opisywać procesy, pozyskiwać i gromadzić potrzebne dane i na ich podstawie określać zależności przyczynowe pozwalające na rozwiązywanie konkretnych zagadnień. W trakcie studiów przewidziane jest również odbycie praktyk zawodowych w firmach specjalizujących się w analizie danych, jak np. w firmach marketingowych, informatycznych, bankach czy towarzystwach ubezpieczeniowych i zakładach epidemiologicznych.

Perspektywy zatrudnienia po ukończeniu studiów licencjackich:

 1. sektor bankowy
 2. firmy ubezpieczeniowe i instytucje finansowe, księgowość
 3. sektor ICT
 4. tworzenie gier komputerowych
 5. stanowiska analityczne
 6. statystyka
 7. branża informatyczna