Studia II stopnia | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Studia II stopnia

Celem kształcenia na matematycznych studiach II stopnia jest dostarczenie studentom pogłębionych abstrakcyjnych teorii matematycznych splecionych z wiedzą praktyczną, która ściśle podporządkowana jest wymaganiom i potrzebom rynku pracy.

Na II stopniu studiów na kierunku Matematyka, studenci mają do wyboru aż trzy specjalności:

  • Matematyka Finansowa - studia na tej specjalności cechują się intensywnym rozwojem metod matematycznych, czyli dwóch odmiennych metod myślenia: statystycznego i probabilistycznego. Przedmioty, które realizowane są w toku studiów na Matematyce Finansowej wprowadzają do matematyki rynków finansowych i ubezpieczeń. Część ćwiczeń jest prowadzona w oparciu o program SAS, natomiast ukończenie tzw. ścieżki SAS umożliwia zdobycie certyfikatu SAS Institute.
    Dodatkowym atutem jest fakt, iż niektóre z zajęć prowadzone są przez specjalistów zewnętrznych, pracujących w dużych instytucjach finansowych, którzy przekazują naszym studentom wiedzę popartą doświadczeniem zawodowym.
     
  • Geometria i Grafika Komputerowa oferuje studentom poznanie zaawansowanych metod matematycznych, współczesnych metod topologicznych stosowanych w analizie nieliniowej i układach dynamicznych, elementów różniczkowych, fraktali i rachunku kwaternowego. Dzięki przyswojeniu tej wiedzy, student zdobywa umiejętności w zakresie przetwarzania obrazów cyfrowych, eksploracji danych multimedialnych oraz programowania gier komputerowych. Jest to specjalność, którą najczęściej wybierają absolwenci specjalności Matematyka Stosowana na I stopniu.
     
  • Analityk Danych  jest odpowiedzią na potrzeby  firm, dla których istotna jest poprawa sytuacji finansowej oraz realizacja wyznaczonych celów strategicznych. Student w toku kształcenia nabywa wszechstronne umiejętności w związanych z przetwarzaniem i analizą danych, uczy się wykorzystywać teoretyczną wiedzę do opisu, identyfikacji i interpretacji problemów, wykorzystując przy tym zaawansowane  narzędzia matematyczne i informatyczne. Poznaje różne metody przetwarzania danych, nabywa umiejętność prawidłowej interpretacji wyników, a na tej podstawie także uczy się formułować własne opinie i znajdować rozwiązania. Program studiów wzbogacony jest o liczne zajęcia projektowe, które kładą nacisk na umiejętność podejmowania decyzji oraz oceny jej skuteczności.

Perspektywy zatrudnienia:

1. instytucje finansowe, banki, księgowość, firmy ubezpieczeniowe;
2. działy finansowe i projektowe branży gospodarczej;
3. sektor informatyczny, stanowiska analityczne;
4. firmy komputerowe zajmujące się m.in. grafiką komputerową, przetwarzaniem danych multimedialnych, tworzeniem aplikacji deskopowych i webowych oraz tworzeniem gier komputerowych.