Inżynieria Materiałowa | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Inżynieria Materiałowa

Inżynieria Materiałowa 3
Kierunek Inżynieria Materiałowa
Specjalność Inżynieria Zaawansowanych Materiałów Funkcjonalnych (I i II stopień)

Studia z zakresu Inżynierii Zaawansowanych Materiałów Funkcjonalnych są interdyscyplinarnymi studiami wspólnie prowadzonymi przez Wydział Chemiczny, Wydział Mechaniczny oraz Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej w ramach kierunku Inżynieria Materiałowa.

Inżynieria Materiałowa jest nauką zajmującą się relacją między budową a właściwościami materiałów. Definicja taka wyznacza naszej dziedzinie szczególną pozycję, a to ze względu na rolę materiałów w rozwoju cywilizacji, ich różnorodność oraz dynamiczny rozwój w ostatnich latach XX wieku. Dziedzinę naszą wyróżnia interdyscyplinarny charakter. Jest ona tyglem, w którym łączą się ze sobą fizyka i chemia, mechanika i elektronika, tworząc podłoże do spektakularnych osiągnięć inżynierii przełomu XX i XXI wieku. Inżynieria Materiałowa stała się przykładem, jak nauki podstawowe i stosowane mogą harmonijnie łączyć się dla rozwiązania wyzwań i potrzeb, przed którymi stoi współczesna cywilizacja. Inżynieria Materiałowa wyróżnia się także wykorzystaniem metod komputerowych oraz nowoczesnych technologii informatycznych. To właśnie wykorzystanie tych nowych narzędzi pozwoliło na opanowanie technologii pozwalających w chwili obecnej na syntezę prawie dowolnych materiałów.

W przypadku studiów na Politechniki Gdańskiej zajęcia dydaktyczne na kierunku Inżynieria Materiałowa realizowane są na trzech wyżej podanych wydziałach i objęte są przez 3 lata jednolitym programem. Zasadniczym celem tych wspólnych zajęć jest poznanie podstaw nauki o materiałach w zakresie koniecznym dla opanowania metod i technologii dotyczących projektowania i wykonywania nowych, zawansowanych, materiałów o żądanych właściwościach a także diagnozowania stanu materiałów eksploatowanych w przemyśle.

Studia w zakresie inżynierii zaawansowanych materiałów funkcjonalnych prowadzone są przez pracowników Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Studia te dotyczą struktur półprzewodnikowych, szkieł, polimerów oraz cienkich warstw o właściwościach półprzewodnikowych, nadprzewodnikowych, optycznych lub magnetycznych. Są to materiały przeznaczone do perspektywicznych zastosowań związanych z rozwojem nowych technologii w elektronice, energetyce, przemyśle maszynowym i medycynie. Oferujemy także kształcenie w zakresie oryginalnych metod badań nieniszczących materiałów konstrukcyjnych oraz poznanie metod analizy i projektowania stanu materiałów i elementów konstrukcji z wykorzystaniem najnowszych technologii symulacyjnych (oprogramowanie zintegrowanie CAD/CAM/CAE).

Po ukończeniu studiów inżynierskich, studenci mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich (trwających 3 semestry).
Absolwenci Inżynierii Materiałowej znajdą zatrudnienie w zakładach przemysłu chemicznego i maszynowego, biurach konstrukcyjno-projektowych, specjalistycznych laboratoriach przemysłowych, budownictwie, w przemyśle tworzyw sztucznych oraz w wyższych uczelniach technicznych.

Aerożele, to wg księgi Guinnessa najlżejsze na świecie materiały. Zwierają one w swej objętości ponad 99% powietrza, są ok. 40 razy lepszymi izolatorami termicznymi od wełny mineralnej i styropianu. Takie materiały badają i wytwarzają studenci na specjalności Zaawansowane materiały funkcjonalne.

Szczegółowy plan i program studiów