Matematyka | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Matematyka

Studia na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej na kierunku Matematyka są prowadzone zarówno na I (licencjackie), jak i na II (magisterskie) stopniu. Z uwagi na dużą ich atrakcyjność, poczynając już od pierwszego stopnia (od IV semestru), kształcenie dzieli się na specjalności:

W przeciwieństwie do uniwersyteckich programów matematycznych my zwracamy uwagę na zastosowania w przemyśle, finansach i współczesnych technologiach. Jest to szczególnie ważne w dobie zachodzących procesów integracyjnych w Europie. Absolwenci kończący nasz kierunek będą merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy na rynku, nie tylko polskim, ale i europejskim. Powszechnie wiadomo, że matematyka jest istotnym komponentem innowacyjnych technologii. Gruntowne przygotowanie matematyczne absolwenta naszego wydziału pozwoli mu na stosunkowo łatwe zdobywanie umiejętności w nowo powstających dziedzinach techniki i dostosowanie się do szybko zmieniających się trendów na wschodzących rynkach pracy. Głównym narzędziem pracy naszego absolwenta będzie komputer. Dlatego w trakcie studiów bardzo duży nacisk kładzie się na metody komputerowe, zarówno w zakresie standardowego oprogramowania, jak i komputerowo wspomaganego modelowania matematycznego.

Studia I stopnia poświęcone są uniwersalnemu wykształceniu w zakresie obowiązujących (wysokich) polskich standardów matematycznych. Po trwających 6 semestrów studiach student otrzymuje tytuł licencjata matematyki. Studia I stopnia zapewniają solidną podstawę do dalszych ukierunkowanych studiów magisterskich II stopnia oferowanych w trzech specjalnościach matematycznych na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, jak i do studiowania na wszystkich innych wydziałach politechnicznych.

Swoim poziomem oferowane przez nasz wydział kursy nie odbiegają od standardów matematyki uniwersyteckiej i dlatego kandydaci muszą się cechować „otwartą głową”, ogólnie pojętą inteligencją i zamiłowaniem do myślenia dedukcyjnego. Ukończenie najpierw studiów matematycznych I stopnia jest najlepszą ścieżką kształcenia, zgodną z przyjętym w Unii Europejskiej systemem bolońskim. Dopiero po osiągnięciu pewnego wieku i poziomu wiedzy młody człowiek zdobywa orientację, w jakiej dziedzinie najlepiej się czuje i jaki zawód sprawi mu prawdziwą satysfakcję. Dalszy tok studiów jest wyborem dorosłego człowieka. Z uwagi na poważne cięcia standardów matematyki na niematematycznych wydziałach politechnicznych z całą pewnością nasz absolwent będzie dominował nad absolwentami innych wydziałów inżynierskich umiejętnościami analitycznymi, rachunkowymi i „wyczuciem” modelu matematycznego. Ponadto każdy student będzie musiał zaliczyć wszystkie te kursy informatyczne, które w dzisiejszym świecie są uznawane za niezbędny standard wykształcenia. Nasz kierunek idzie w programach informatycznych znacznie dalej.

Oprócz wszystkich podstawowych kursów matematycznych dochodzą jeszcze inne interesujące wykłady obieralne z zakresu techniki, fizyki, finansów i biologii. Władze wydziału przywiązują wagę do wysokiego poziomu prowadzonych zajęć i efektów kształcenia. Ich standard jest taki sam, jak na renomowanych uczelniach europejskich.

Po ukończeniu studiów I stopnia oferujemy naszemu absolwentowi kontynuację na studiach magisterskich II stopnia. Będą one rozszerzeniem specjalności ze studiów I stopnia i jednocześnie poszerzą wiedzę matematyczną tak, aby zostały spełnione standardy nauczania w zakresu stopnia magistra matematyki.

Szczegółowy plan i program studiów