Seminaria | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Seminaria

Równania różniczkowe – seminarium dla młodych matematyków i doktorantów

Seminarium doktoranckie jest prowadzone pod kierunkiem prof. dr hab. Joanny Janczewskiej.
W roku akademickim 2020/2021 seminarium odbywa się we wtorki, w godz. 10:00-12:00.
 

Wygłoszone referaty:

Referaty na Seminarium Równań Różniczkowych w roku akademickim 2018/2019

 • 28.11.2018 Robert Krawczyk: Równanie różniczkowe cząstkowe dla biofiltru.
 • 21.11.2018 Magdalena Chmara: Twierdzenie o Przełęczy Górskiej typu modularowego oraz krotność rozwiązań anizotropowych układów Eulera-Lagrange'a.
 • 14.11.2018 Robert Krawczyk: Matematyczny model Ottengraf - van den Oever.
 • 07.11.2018 Anita Zgorzelska: Dowód Twierdzenia Crandalla - Rabinowitza.

Referaty na Seminarium Równań Różniczkowych w roku akademickim 2017/2018

 • 28.03.2018 Jakub Ciesielski: Rozwiązania okresowe układów hamiltonowskich z ciągłym zaburzeniem.
 • 24.01.2018 Maciej Starostka: E-cohomological Conley index and the Arnold conjecture on T^2n.
 • 29.11.2017 Jakub Ciesielski: Topologiczna transwersalność dla pewnej klasy problemów brzegowych. Cz. 2.
 • 22.11.2017 Jakub Ciesielski: Topologiczna transwersalność dla pewnej klasy problemów brzegowych. Cz. 1.
 • 08.11.2017 Anita Zgorzelska: Bifurkacje w zagadnieniu różniczkowym opisującym deformacje wirującej kolumny z gazem. Cz. 2.
 • 25.10.2017 Anita Zgorzelska: Bifurkacje w zagadnieniu różniczkowym opisującym deformacje wirującej kolumny z gazem.
 • 18.10.2017 Magdalena Chmara: Rozwiązania okresowe anizotropowych równań Eulera Lagrange'a. Cz. 2.
 • 11.10.2017 Magdalena Chmara: Rozwiązania okresowe anizotropowych równań Eulera Lagrange'a.

Referaty na Seminarium Równań Różniczkowych w roku akademickim 2016/2017

 • 17.05.2017 Hanna Guze: Bifurkacje w równaniach różniczkowo-funkcyjnych.
 • 20.04.2017 Hanna Guze: Redukcja Lapunowa - Schmidta.
 • 19.04.2017 Hanna Guze: Bifurkacje w równaniach nieliniowych z parametrem w przestrzeniach Banacha.
 • 12.04.2017 Tomasz Gzella: Nieliniowe operatory monotoniczne i Twierdzenie Minty'ego. Cz. 2.
 • 06.04.2017 Tomasz Gzella: Nieliniowe operatory monotoniczne i Twierdzenie Minty'ego. Cz. 1.
 • 22.03.2017 Jakub Ciesielski: O Twierdzeniu Bernsteina. Cz. 2.
 • 15.03.2017 Magdalena Chmara: Anizotropowe przestrzenie Orlicza-Sobolewa funkcji o wartościach wektorowych. Równanie Lagrange'a. Cz. 2.
 • 08.03.2017 Magdalena Chmara: Anizotropowe przestrzenie Orlicza-Sobolewa funkcji o wartościach wektorowych. Równanie Lagrange'a. Cz. 1.
 • 01.03.2017 Jakub Ciesielski: O Twierdzeniu Bernsteina. Cz. 1.
 • 03.11.2016 Robert Krawczyk: Wstęp do teorii Morse'a.
 • 21.10.2016 Robert Krawczyk: Kategoria Lusternika-Schnirelmanna.
 • 14.10.2016 Robert Krawczyk: Metody mini-max.

Referaty na Seminarium Równań Różniczkowych w roku akademickim 2015/2016

 • 22.04.2016 Maciej Starostka: Kohomologie Morse'a.
 • 15.04.2016 Tomasz Gzella: Gradient Clarke'a w przestrzeniach Banacha.
 • 11.03.2016 Anita Zgorzelska: Bifurkacje w modelu Winklera dla podłoża sprężystego.
 • 11.12.2015 Hanna Guze: Odwzorowania typu Fredholma. Cz. 2.
 • 20.11.2015 Robert Krawczyk: Funkcje prawie okresowe. Kryterium Bochnera. Cz. 3.
 • 19.11.2015 Hanna Guze: Odwzorowania typu Fredholma. Cz. 1.
 • 13.11.2015 Robert Krawczyk: Funkcje prawie okresowe. Kryterium Bochnera. Cz. 2.
 • 06.11.2015 Robert Krawczyk: Funkcje prawie okresowe. Kryterium Bochnera. Cz. 1.
 • 23.10.2015 Jakub Ciesielski: Orbity homokliczne dla układów hamiltonowskich.
 • 09.10.2015 Joanna Janczewska: Zagadnienie z teorii sprężystości. Istnienie bifurkacji.

Referaty na Seminarium Równań Różniczkowych w roku akademickim 2014/2015

 • 17.04.2015 Hanna Guze: Punkty bifurkacji w nieliniowym modelu klastra biologicznego.
 • 10.04.2015 Robert Krawczyk: Rozwiązania prawie homokliniczne dla układu z osobliwością typu Gordona.
 • 20.03.2015 Robert Krawczyk: Funkcje prawie okresowe. N-funkcje. Cz. 3.
 • 13.03.2015 Robert Krawczyk: Funkcje prawie okresowe. N-funkcje. Cz. 2.
 • 06.03.2015 Robert Krawczyk: Funkcje prawie okresowe. N-funkcje. Cz. 1.
 • 22.01.2015 Marek Izydorek: G-funkcje w sensie Trudingera. Cz. 2.
 • 09.01.2015 Marek Izydorek: G-funkcje w sensie Trudingera. Cz. 1.

Referaty na Seminarium Równań Różniczkowych w roku akademickim 2013/2014

 • 17.01.2014 Klaudia Sandach: Centralne konfiguracje w problemie N-ciał. Rozwiązanie zagadnienia Eulera.
 • 13.12.2013 Tomasz Gzella: Centralne konfiguracje w problemie N-ciał. Rozwiązanie zagadnienia Lagrange'a.
 • 29.11.2013 Hanna Guze: Twierdzenie Sarde'a - Smale'a.
 • 22.11.2013 Jakub Ciesielski: Wariacyjna Zasada Ekelanda.
 • 15.11.2013 Marek Izydorek: Rozkładalność reprezentacji grup skończonych. Cz. 2.
 • 08.11.2013 Maciej Starostka: Rozkładalność reprezentacji grup skończonych. Cz. 1.
 • 25.10.2013 Magdalena Chmara: Zastosowanie Lematu o Przełęczy Górskiej w układach hamiltonowskich.
 • 18.10.2013 Anita Zgorzelska: Drgania membrany kołowej. Twierdzenie Crandalla-Rabinowitza.
 • 11.10.2013 Joanna Janczewska: Aproksymacyjna metoda wyznaczania rozwiązań prawie homoklinicznych.
 • 04.10.2013 Zdzisław Dzedzej: Przestrzenie rzutowe. Nakrycia.
 • 27.09.2013 Marek Izydorek: Topologia algebraiczna. Wprowadzenie.